Mały człowiek - (1952-1963) - To pierwszy konsekwentny projekt fotograficzny Zofii Rydet, która widziała dziecko jako autonomiczny podmiot, którego życie jest równie złożone, jak życie dorosłych.