Czas przemijania - (1964) - Artystka spojrzała na nowo na ludzką starość, dostrzegając jednocześnie potrzebę miłości jako główny bodaj motyw lat późnych człowieka.