Przemiany - (1957-1980) - Stare, rozmyślajace kobiety - zestaw obiektów fotograficznych, będący częścią większego cyklu traktującego o zapisie istotnych faktów z życia, które stają się udziałem każdego człowieka.