Ślady - (1982) - konceptualny cykl zamykający się w krótkiej serii 7 fotografii, przedstawiających fotomontaże stworzone z fotograficznych portretów i autoportretów Artystki.